Şiirler onları yazan şairlerin düşünce, fikir ve duyguları ile ortaya çıkmış olsa da bir kere yazıya dökülüp topluma mal olmuşsa artık sadece onları yazanların değil yazılan bu şiirlerde kendisini bulan milyonların olur.