Psikolog Maaşları 2023 Güncellenen Maaşlar

Martım

Updated on:

Psikolog Maaşları

Psikolog maaşları 2023 yılı temmuz ayı itibari ile devlet tarafından düzenleme yapıldı. Buna göre kamu kurumlarında çalışan psikolog maaşı 2023 Temmuz’dan itibaren ortalama 27.000 TL olarak uygulanıyor.

Bu rakam, bekar ve yeni başlayan memurlar içinse 24.500 TL’ye kadar düşebiliyor. Aynı zamanda uzun yıllar çalışan veya uzmanlığı olan psikologlarda ise 30.000 TL dolaylarında ödenir.

Bu maaş miktarlarına ek olarak psikoloğun görev yaptığı il de oldukça önemlidir. Doğu bölgelerinde görevli psikologlar, bölge tazminatıyla birlikte ilave 1.500 TL’ye kadar ödenek alabiliyor. İdari kadrolarda görevli psikologlar ise 3.500 TL makam ödemesi alabilirler.

Aşağıdaki psikolog maaş verileri, 2023 yılına ait 1000’den fazla çalışan baz alınarak hesaplanmıştır.

EN DÜŞÜK PSİKOLOG MAAŞI

13,000 TL

ORTALAMA PSİKOLOG MAAŞI

27,000 TL

EN YÜKSEK PSİKOLOG MAAŞI

35,000 TL

Psikolog Maaşları

Kamu kurumlarındaki ortalama psikolog maaşı 27 Bin TL civarındadır. Memuriyetin her kademesindeki gibi maaşa etki eden çok sayıda etken vardır. Medeni hal ve hizmet yılı bunların başında gelir. Bu değişkenlere göre psikologların aldıkları maaşlar 24 Bin TL ile 30 Bin TL aralığında değişebilmektedir.

Bununla birlikte çalışılan bölgenin coğrafi konumu da oldukça önemlidir. Doğu ve Güneydoğu illerinde çalışan psikologlar ekstra olarak 1000-1500 TL arasında bölge tazminatı alırlar. Batı İç Anadolu bölgesi ve etrafında ise bu rakam 300-500 TL aralığında seyreder.

Psikolog Maaşları Güncel

Adli Psikolog Maaşı

Adli psikolog dendiğinde Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan psikologlar akla gelmelidir. Bu kadroya sahip psikologlar, cezaevlerinde veya Adliye binalarında faaliyet gösterebilirler.

Maaş miktarları ise kamu kurumları ortalamasındadır. Yani, bekar ve yeni başlayan adli psikoloğun maaşı 24 Bin 500 TL olarak ödenir. Aynı ilde çalışan 10 yıllık bir psikoloğun maaşı ise günümüz itibariyle 27 Bin TL’dir.

Ayrıca aile hekim maaşlarını da öğrenmek istiyorsanız ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Aile hekim maaşları konusu.

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşı

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan psikologlar, diğer kurumlardan farklı olarak döner sermayeden yararlanırlar. Buna bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı psikolog maaşı ortalama 2000 TL fazla maaş alırlar.

Burada belirtilmesi gereken konu ise döner sermaye gelirlerinin maaşlardan ayrı olarak ödenmesidir. Dolayısıyla ayın 15’inde alınan bordrolarda döner sermaye ödeneği görünmeyebilir.

Uzman Psikolog Maaşı

Yüksek lisansını tamamlayan psikologların, fazla maaş alması beklenen bir durumdur. Bu durumun, özel sektörde olduğu gibi kamuda da karşılığı vardır. Uzman psikolog unvanını almaya hak kazananlar, maaş farkı alabilmek için ilgili diplomayı kurumuna ibraz etmelidir.

Bunun karşılığında okul veya diğer kurumlarda çalışan psikologlar 1000-1300 TL kadar ek ödenek alabilirler. Ayrıca bir de kademe ilerlemesi verilir. Buna bağlı olarak da dereceye bağlı maaş artışlarından daha erken yararlanırlar. Aynı şekilde emeklilik için de 1 yıl erken  hak kazanılmış olur.

TBMM Psikolog Maaşları

TBMM’de çalışan psikologlar, diğer kurumlardan farklı maaş almazlar. TBMM personeline, Sağlık ve Adalet Bakanlıklarında ki psikologlara benzer şekilde ortalama 27.000 TL maaş verilir. Yalnızca meclisin sunduğu bir takım sosyal haklardan faydalanma imkanı bulunur. Bunun dışında hak edilen maaşlarda bir artış söz konusu değildir.

Bununla birlikte meclisin konumu itibariyle bölge tazminatının burada devre dışı olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla diğer illere göre 300 TL kadar bir düşüş olması beklenebilir.

Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları

Devlet hastanelerinde çalışan psikologlar maaşları 27.000-32.000 TL aralığında aylık alırlar. Bunun sebebi ise döner sermaye gelirlerinin maaşa sonradan dahil edilmesidir.

Bu yüzden diğer kurumlarda çalışan psikologlara göre yaklaşık 2.000-3.000 fazla maaş aldıkları söylenebilir. Yine burada da psikoloğun memuriyet yılı, uzmanlık düzeyi ve medeni hali gibi belirleyici faktörler geçerlidir.

Psikolog Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Psikolog maaşlarının belirlenme kriterleri, tüm memurlarla aynıdır. Buna göre psikolog maaşları üzerinde etkili olan faktörler, psikoloğun:

 • Medeni hali ve çocuk sayısı
 • Bağlı olduğu bakanlık
 • Görev yaptığı il
 • Eğitim durumu (lisans, yüksek lisans, doktora vb.)
 • Mesleki tecrübesi (yıl bazında)
 • Ek görevleri (idare ödenekleri, ek görev ücretleri, görevlendirme harcırahları vb.)
 • Görev yapılan kurum/kuruluş (yatılı kuruluşlarda ek ödenek verilir.)

Spor Psikoloğu Maaşları

Öncelikle spor psikolojisinin bir uzmanlık dalı olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla spor psikoloğu maaşları da uzman psikolog seviyesindedir. İstihdam alanı dar olsa da bu alanda yetişmiş uzman sayısı da ülkemizde oldukça azdır.

Ortalama spor psikoloğu maaşları 30-35 Bin TL bandında seyretmektedir. Profesyonel kulüplerde çalışanlar için bu rakamlar genellikle daha yukarılardadır.

Yurtdışında Psikolog Maaşları

Yabancı dil bilgisi olan psikologlar için yurtdışı da iyi bir seçenek olarak değerlendirilir. Bu konuyu merak edenler ise yurtdışında psikolog maaşları konusunda bilgi sahibi olmak isterler.

Bunun için ülkeleri ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Ancak Avrupa standartlarında ortalama rakamlar vermek mümkündür. Sınıflandırmayı Euro ve Dolar bazlı olarak yapmak yeterli olacaktır. Aşağıda minimum ve ortalama düzeydeki yurtdışı psikologlarının maaşları verilmiştir.

ÜLKE

AVRUPA

ABD, KANADA

MİNİMUM ORTALAMA

3,500 Euro

4000 Dolar

GENEL ORTALAMA

6,500 Euro

8,000 Dolar

Uzman psikologlar için her iki değerlendirmede de ortalama 2 katı ücretten söz etmek mümkündür.

Psikolog Maaş Çizelgesi Geçmiş Yıllar

Herhangi bir devlet kurumunda çalışan psikologların maaşları açısından bir tablo vermek yararlı olabilir. Bunun için aşağıda 10 yıllık, evli ve 1 çocuklu lisans mezunu bir psikoloğun maaşını inceleyelim. Ayrıca maaşların 6 ayda bir zamlandığını dolayısıyla her yıl için 2 maaş olduğunu unutmamak gerekir.

YILDÖNEMMAAŞ
20232. DÖNEM27,000 TL
20231. DÖNEM16,000 TL
20222. DÖNEM12,500 TL
20221. DÖNEM8,500 TL
20212. DÖNEM6,500 TL
20211. DÖNEM5,300 TL

Psikolog maaşları hakkında sık sorulan sorular aşağıdaki şekilde cevaplanmıştır.

 • Devlet Kurumlarında Çalışan Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır ?

  Kamuda görevli psikologlar ortalama 25.000-30.000 TL maaş alırlar.

 • Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır 2023 ?

  Psikologlar özel sektörde 15.000-25.000 TL ve kamuda ise 25-30 Bin TL aralığında ortalama maaş alırlar.

Yorum yapın