Tarih Sümerlerle Başlar

Tarih Sümerlerle Başlar

Tarih, engin medeniyetlerin ve dünya kültür mirasının başlıca medeniyeti olmasıyla bildiğimiz, tarih sahnesinde erken rol alan medeniyetle yani Tarih Sümerler le Başlar. Yazı, dil, din, tıp, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda diğer medeniyetlerin öncüsü olan Sümerler; kötülük, yalan, kanunsuz davranışlar, haksızlık ve zulümden nefret ediyorlardı. Böyle köklü ve her bakımdan gelecek milletlere öncü olmuş olan medeniyet M.Ö 4000’li yıllarda yerleşmiş oldukları Mezopotamya bölgesinde 2000 yıl gibi uzun yıllar boyunca hâkimiyet sürdürmüşlerdir.

Sümerler de Yaşam: Tarih Sümerlerle Başlar, yaşam Sümerlerle can bulur. Uzun yıllar boyunca bulundukları coğrafyada hâkimiyet sürdüren Sümerler yaşamın çeşitli sahnelerinde kendilerini geliştirmişlerdir.

  • Dini İnanış ve Mitoloji: Oldukça mistik inanışları bulunan Sümerliler çok Tanrılı bir inanışa sahiptiler. İnsanüstü özelliklere sahip olan bu tanrılara ne istediklerini söyleyebilir fakat onlardan cevap almazlardı. Adına Ziggurat dedikleri tapınaklarda bulunan tanrıları; Güneş Tanrısı, Bilgelik Tanrısı, Aşk ve Bereket Tanrısı, Gök Tanrı gibi birçok kimlikte bulunabiliyordu. Bu tanrılar aynı zamanda Sümerlere unutulmaz bir mitoloji kazandırmıştır.
  • Bilim ve Teknik: Tarih çağında kendi dönemindeki diğer toplumların önünde olan Sümerliler bilinen Matematik ve Geometri’ nin temellerini atmışlardır. Astronomi konusunda da oldukça önemli temeller atan Sümerliler birçok medeniyete öncülük etmişlerdir.
  • Sosyal Yaşam: Belki de dünya tarihinin en önemli buluşlarından biri olan Tekerlek Sümerliler tarafından bulunmuştur. Tekerleğin bulunmasıyla birlikte tarım alanlarında aletler geliştirerekgünlük yaşamda bulunma isteklerini ve hayat sahnesinde çalışkan bir yapı oluşturduklarını göstermişlerdir tüm insanlığa.
  • Devlet İşleri: Uzun süre bir medeniyeti sürdürmek devlet gücünden doğmaktadır. İlk hukuk düzenleri, ilk meclisler Sümerlilere aittir.
  • Çivi Yazısı: Birçok alanda öncülükler yapan, bilimin sağlam temellerinin başlatıcısı olan Sümerler çivi yazısını da bularak yaşantılarıyla ilgili günümüze kadar çeşitli mesajlar göndermişlerdir.

Sümerler in Tarih Sahnesinde Silinişi: Tarih Sümerlerle Başlar, medeniyet Sümerlerle son bulur. Tarih sahnesinde bulundukları coğrafyada uzun yıllar boyunca hâkimiyet sürdüren Sümerliler yine bir hâkimiyet savaşında Mezopotamya’daki varlığını bitirmiştir. İlk tehditleri sınır medeniyetlerden alan Sümerliler için en büyük tehdit içerden gelmiştir. Aldığı büyük darbeyle tarihten silinmesi kolaylaşan Sümerler gerisinde birçok öncülük ve saygı duyulacak bir yaşayış bırakarak tarihin en önemli yapıtaşları olarak yer almışlardır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.