Psikoloji Nedir ve Nasıl Çalışır

Martım

Psikoloji Nedir ve Nasıl Çalışır

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu kapsamda, insanların düşünce, duygu, algı, öğrenme, bellek, kişilik, motivasyon, iletişim ve sosyal etkileşim gibi özelliklerini inceler.

Psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini ve nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur.

Psikolojinin Tarihçesi

Psikolojinin kökenleri antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. Antik Yunan filozofları, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamaya yönelik ilk düşünceleri ortaya atmışlardır.

Ancak modern psikoloji, 19. yüzyılda Almanya’da Wilhelm Wundt ile başlamıştır. Wundt, ilk psikoloji laboratuvarını kurarak psikolojiyi bir bilim dalı olarak kurmuştur.

Psikolojinin Dalları

Psikoloji, birçok farklı alt alana ayrılmıştır. Bu alt alanlar, insan davranışlarının farklı yönlerini inceler. Psikolojinin bazı temel dalları şunlardır:

 • Genel psikoloji: Psikolojinin temel kavramlarını ve ilkelerini inceleyen daldır.
 • Gelişim psikolojisi: İnsanların doğumdan ölüme kadar geçen süreçteki zihinsel ve davranışsal gelişimini inceleyen daldır.
 • Öğrenme psikolojisi: Öğrenme süreçlerini inceleyen daldır.
 • Bellek psikolojisi: Bellek süreçlerini inceleyen daldır.
 • Kişilik psikolojisi: Kişiliğin oluşumunu ve gelişimini inceleyen daldır.
 • Sosyal psikoloji: İnsanların sosyal etkileşimlerini inceleyen daldır.
 • Klinik psikoloji: Ruhsal bozuklukları ve bunların tedavisini inceleyen daldır.
 • Endüstriyel psikoloji: İşyerinde insan davranışlarını inceleyen daldır.
 • Eğitim psikolojisi: Eğitim süreçlerindeki insan davranışlarını inceleyen daldır.

Psikoloji Nasıl Çalışır

Psikoloji, deneysel yöntemler, gözlem, anket ve görüşme gibi yöntemler kullanarak insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. Bu yöntemler, psikolojinin temelini oluşturan teorileri ve kavramları oluşturmak için kullanılır.

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamamıza yardımcı olmak için aşağıdaki temel kavramları kullanır:

 • Biliş: Düşünme, anlama, öğrenme ve bellek gibi zihinsel süreçleri ifade eder.
 • Duygu: Sevinç, öfke, üzüntü, korku gibi duyguları ifade eder.
 • Algı: Çevresel uyaranları anlama ve yorumlama sürecidir.
 • Motivasyon: Bir davranışı başlatan ve sürdüren güçtür.
 • Kişilik: Bireyin benzersiz özelliklerini ve davranışlarını ifade eder.
 • İletişim: Bireylerin duygu, düşünce ve fikirlerini paylaştıkları süreçtir.

Psikolojinin Alanları

Psikoloji, birçok farklı alanda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Tıp: Ruhsal bozuklukların teşhisi ve tedavisinde kullanılır.
 • Eğitim: Öğrenme süreçlerini geliştirmek için kullanılır.
 • İş dünyası: Çalışanların verimliliğini ve performansını artırmak için kullanılır.
 • Hukuk: Suçların ve suçluların profilini çıkarmak için kullanılır.
 • Reklam: Tüketicilerin davranışlarını anlamak için kullanılır.
 • Spor: Sporcuların performansını geliştirmek için kullanılır.

Yorum yapın