Aile Hekimi Maaşı | 2023 Aile Doktoru Maaşı

Martım

Aile Hekimi Maaşı

Aile hekimi maaşı günümüzde çok sayıda kişinin araştırdığı konulardan birisidir. 2023 senesinde belirlenen oranlar doğrultusunda güncellenecek aile hekimi maaşlarının 2023 tarihi itibariyle asgari 46,000 TL olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda aile hekimi maaşlarının yıl içerisinde aile hekiminin meslek deneyimi ve memurluk ödemine bağlı olarak farklı tutarlardan ödendiği ifade edilebilir. 46,000 TL maaş göreve yeni başlamış olan bir aile hekiminin kazancı olurken meslek dahilinde 25 yıl üzerinde görev yapmış olan aile hekimleri 75.000 TL’ye yakın maaş ödemesi alabilir.

Aile Hekimi Maaşı

Aile hekimi maaşlarını etkileyen farklı unsurlar vardır. Öncelikle 2023 tarihindeki güncel maaşları üzerine açıklanacak zam miktarlarını dahil ederek 2023 rakamlarını değerlendirmek mümkündür. Aile hekimi maaşı incelenirken farklılık oluşmasına sebep olan etkenler şu şekilde ifade edilebilir:

 • Aile hekiminin medeni durumu ve çocuk sahibi olmasına göre tazminat ödemesi
 • Ülkede bulunan enflasyon miktarı
 • Aile hekiminin muayene esnasında kullanmış olduğu tıbbi ürün maddi gideri
 • Maaş puanlama uygulaması
 • Aile hekiminin alanda deneyim oranı ve kaç yıllık çalışan olduğu
 • Çalışılmakta olan sağlık ocağına ait giderin maddi değeri
 • Bulunan sene içerisinde aile hekimliğine yapılmış olan maaş zammı miktarı
 • Maaş üzerinde uygulanmakta olan genel kesintiler
 • Aile hekimi tarafından kabul edilmiş olan ve sisteme geçecek hasta sayısı

Aile Hekimi Maaşı Hesaplama

Yukarıda sayılan temel unsurlar aile hekimliğinin güncel maaşlarını etkileyen temel konular olmaktadır. Alanında uzman aile hekimi bu şartlar doğrultusunda ödeme alır. Bütün bu etkenler bir aile hekiminin ne kadar maaş ile çalışacağını belirler. Dolayısıyla tüm aile hekimlerinin aynı maaşı aldığı söylenemez. Aile hekimlerine ait aylık puanlama sistemi uygulanır. Aile hekimi maaş miktarının belirlenmesinde temel unsurlardan birisidir.

Aylık puanlamada mahalle nüfusu gibi çok sayıda farklı faktör hesaplanarak bir puan oluşturulur. Aile hekiminin görev yapmakta olduğu mahallenin aile hekimi çalışma yoğunluğu ve nüfus içeriğine göre belli bir puanlama oluşturulur. Mahalle içerisinde nüfus ne kadar fazla olursa ilgilenilmesi gereken hasta sayısında artış göstereceği bilinmektedir.

Bu doğrultuda nüfus fazla olduğunda ilgilenilmesi gereken hasta sayısı da yüksek olacağı için aile hekiminin maaş puanı daha yüksek olacaktır. Yani yoğun nüfusa sahip bölgelerde aile hekimlerinin bu tarz ek ödemeler vasıtasıyla daha fazla maaş aldığı ifade edilebilir.

Bu puanlama 1000 puan bazında değerlendirilir. Mesleğe yeni başlamış olan bir aile hekiminin bulunduğu mahalle nüfusuna göre puan olarak 1000 puan gibi bir rakam verilirse aile hekimi yaklaşık 6000 TL maaş üzerinden ödeme alır. Eğer puan 1000 sayısının altında olursa aile hekiminin 5500 TL civarı maaş alabileceği söylenebilir.

Uzman Aile Hekimi Kimdir?

2023 senesi için belirlenecek zam oranları doğrultusunda güncelleme hesaplanabilir. Şu anki rakamlar üzerine uzman bir aile hekiminin maaşlarının 32,000 TL 45,000 TL arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir.

Bu değişikliğin temel sebebi puanlama uygulaması ve aile hekiminin medeni durumudur. Çalışma bölgesinden 1000 puanın altında maaş puanı alınıyorsa uzman aile hekimlerinin 7000 TL ve 9000 TL arasında ortalama bir maaş aldığı söylenebilir.

Uzman Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

Uzman hekimler mesleki anlamda pratisyen hekimlere göre kıdemde daha üstte yer alan bir uzmanlığa sahiptir. Bu nedenle uzman aile hekimlerinin 1750 TL civarı ek ödeme aldığı bilinmektedir.

Bunun yanı sıra evli ve çocuk sahibi olan aile hekimlerinin aile tazminatı ek ödemesinin getirisi olarak 12.000 TL’ye varan maaş limitine sahip olduğu düşünülebilir. 2021 tarihinde  aile hekimi aylıklarının üst ve limitin 20.000 TL şeklinde açıklandığı bilinmektedir. Bu doğrultuda 2023 maaş üst limiti yine zam oranı çerçevesinde değerlendirilebilir.

Pratisyen Aile Hekimi Kimdir?

Pratisyen aile hekimi ve uzman aile hekimliği süreçlerin genel olarak düşünülürse 25 yılını tamamlamış olan ve emekliliği gelse de çalışmayı sürdüren kıdemli aile hekimlerinin bazı şartlar dahilinde 20.000 TL maaş aldığı ifade edilebilir. Yani 25 sene ve üzeri çalışma zamanı ile birlikte memurlukta en üst kıdeme sahip olma, maaş puanının 1000 ve üzeri olması, evli olma ve eşin çalışmaması, iki çocuk sahibi olma gibi çok ayrıntılı kriterlere uygun olan aile hekimleri bu miktarda maaş alır.

Psikolog olarak çalışan insanların maaşları konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız Psikolog maaşları konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

 Pratisyen Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

 Pratisyen aile hekimi maaşı ne kadar? Pratisyen aile hekimlerinin uzmanlara göre meslekte daha yeni olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda uzman aile hekimlerine göre daha düşük maaşlarla çalışabilirler. Bu kapsamda aile hekimlerinin sorumlulukları ve temel görevleri de ayrıntılı şekilde araştırılmaktadır. Temel olarak aile hekiminin göreve gerekli olması durumunda şu alanları kapsar:

 • Gerekli olması durumunda sevk evrakı, reçete ve sağlık raporu düzenlemek
 • Aile sağlığı ekibi içerisinde bulunan bütün çalışanları yönlendirme ve denetleme işleri
 • Evde takibi mecburi olan engelli, yatalak ve yaşlı hastaları ev ziyareti ile tedavi etmek
 • Aynı hastalar için gerekli ikinci basamak tedavilere yönlendirme gerçekleştirmek ve kendilerini rehabilitasyon alanına iletmek
 • Kayıtlı olan hastaların tamamını yılda bir kez değerlendirmek ve kayıtları güncel tutmak
 • Hastalara ait sağlık muayenesi işlemini periyodik şekilde gerçekleştirmek
 • Kayıtlı olan hastaların bütün gerekli taramalarını gerçekleştirmek
 • Kayıtlı olan hastaları ev tedavisi kapsamında ziyaret ederek hasta olmaları durumunda yaklaşık 6 ay takipte kalma
 • Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında tüm planlamaların ve tedavileri gerçekleştirmek
 • Kendisine kayıtlı bulunan hastalarla ilgilenmek
 • Kişilere dönük koruyucu sağlık hizmeti kapsamında tanı koyma
 • Rehabilitasyon ve tedavi sağlamak
 •  Kayıtlı olan hastaları yalnızca sağlık sorunu döneminde değil öncesi için de koruyucu tedavi ile koruma altına alınmalıdır.

Soru: Aile Hekimliği Tavan Ücret Ne Kadar?

Aile hekimlerinin maaşı incelenirken tüm bu görevler doğrultusunda ödeme yapılır. Bunun yanı sıra aile hekimi maaşları da gezici sağlık giderine dair ödemelerde bulunur. Evde tedavi almakta olan hasta sayısının yüksekliğine göre bu kayıtlar devlet tarafından takip edilir ve ziyaret için yapılmakta olan ek masrafın karşılanması amacıyla aile hekimine ek ödeme gerçekleştirilir.

Aile hekiminin kontrolü altındaki bölgeden evde tedavi alması gereken 500 ve 1000 arasında kişi sayısı varsa aile hekiminin maaşına ek olarak yüzde 10 civarı ödeme yapılır.

Sağlık Ocağı doktoru maaşı değerlendirirken evde tedavi alması gereken kişi sayısı 1000 üzeri ve 1500 arası ise o bölge için aile hekiminin maaşına yüzde yirmi ek ödeme yapılır. Aile hekimi sistemine kayıtlı 1500 üzeri ve 2000 arasındaki kişi sayısının evde tedavi alınması gerekli ise %30 fazla ödeme yapılır. 2000 üzeri evde ilgilenilmesi gereken hasta kaydı mevcutsa aile hekimlerinin maaşına %40 oranında ek ödeme yapıldığı bilinmektedir.

Aile hekimi maaşı incelenirken yukarıda sayılan tüm bu özellikler göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla aile doktoru maaşı tamamen belirli şartlara göre tespit edilen ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir yapıya sahiptir.

Aile hekimi içi yerinde sağlık hizmeti adına ek bir ödeme yapılmaz. Yani sağlık ocağı dışında çocuk yurdu, cezaevi gibi farklı mekanlar için ihtiyaç varsa aile hekimi ek ödeme alması.

Kendi Aile hekimi doktorunuzu sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-hekim-bilgisi

Yorum yapın