Katip Ne Demek – Olma Şartları ve Görevleri

Martım

Updated on:

Katip Ne Demek

Katip nedir, katip ne demek, görevi ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılan konudur. Katip hakkında alt kısımda bulunan başlıklara tıklayarak hızlıca öğrenebilirsiniz.

Katip Ne Demek, Katip Nedir

Katip, mahkeme aşamasında sözlü beyan edilen tüm kelimeleri yazılı bir şekilde kayıt altına alan görevli memurdur. Kaydı hızlı alabilmesi için klavyenin hızlı kullanılma şartı aranmakla birlikte, devlet kurumlarında kayda alınacak bilgilerdeki mahremiyet ilkesi kapsamında bu alanlarda geniş bir güvenlik taramasından geçerler.

Katip Görevi Nedir Ne İş Yapar

Katip diğer adıyla zabıt katibi, icra ve seçim kurullarında yazışma ve dosyalama yapan duruşma tutanaklarını uygun şekilde düzenleyen meslek grubundaki çalışan kişiye denir.

Zabıt katibi ne iş yapar:

 • Mahkemelerde gerekli tutanakları tutar.
 • Dava dosyaları için oluşturulan her türlü evrakın düzeni ve uygun sıralı olmasını sağlamak katibin görevidir.
 • Verilen bütün kararları ve tutanakları imzalı halde tam şekilde dosyalar.
 • Dosyaları ve kayıtları tarih sıralı olacak şekilde eksiksiz olarak arşivler.
 • Davası biten dosyaları arşivler.
 • Cezaevi müdürlük yazışmalarını gerçekleştirmek, tutuklu sanıklar için duruşma ve gün saatlerini bildirmek zabıt katibinin görevidir.
 • Duruşma gününü uygun şekilde planlayıp, gerekli listeyi düzenlemek.
 • Hukuksal tüm işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak.

Katip Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Katip olmak için belirli bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler, meslekte çalışmak için başvuru yapabilirler. Katip olma şartları ise şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lise mezunu bir okuldan veya dengi bir okul mezunu olmak.
 • En az 70 puan ile KPSS sınavından puan almak.
 • Yaş sınırı 35’i aşmamak.
 • Askerlikle ilgili herhangi bir ilgisi bulunmamak.
 • Yüksekokulların veya fakültelerin; bilgisayar bölümü veya adalet bölümünden mezun olmak gerekir. Adalet meslek lisesi veya diğer liselerde; ticaret ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak gerekir.
 • Yukarıda belirtilen mezuniyetlerin dışında; en az lise veya dengi bir okuldan mezun olup, bilgisayar veya daktilo dersini başarıyla tamamladığına dair belge gösterme şartı aranır. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının (onaylı kamu, kurum ve kuruluşlar tarafından) en son dönemde vermiş olduğu daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olma şartı da aranır.
 • Yüz kızartıcı bir suç işlememek ve kamu haklarından mahrum olmamak.

2023 Kâtip Maaşları

Kâtip maaşları her memuriyette olduğu gibi diplomasına ve derecesine göre farklılık gösterir.  En düşük zabıt katibi maaşı 2023 yılı için 22,000 TL iken, en yüksek katip maaşı ise 28,000 TL olarak belirlendi.

2023 Katip Alımları Ne Zaman?

2023 katip alımları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, 1 Mart 2023 – 17 Mart 2023 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapılabilecektir.

Turkiye.gov.tr adresinden “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını takip ederek adaylar katip alımları başvurularını gerçekleştirebilirler. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Yorum yapın