İmza Sirküsü Nedir | Nasıl Alınır

Martım

İmza Sirküsü

İmza sirküsü, herhangi bir kurum ya da firmanın personele vermiş olduğu karar verebilme yetkisinin belgelenmiş halidir. İmza sirküleri şirketlerin notere başvurusu kapsamında, noter tarafınca tasdiklenerek resmileştirilir. Bu kapsamda da kişi sözleşme ya da farklı alanlardaki imza yetkisine şirketin belirlediği ve noterde belgelendiği kapsam dahilinde erişim sağlamış olur.

Hemen herkes bu durumu imza beyannamesi ile karıştırsa da şahısların şahsi imzasının resmî belgesi olan bu girişimden bağımsız ve kurumsal evraktır. Noter imza sirküsü bazı evraklar ve belgeler talep eder. Tüm bunlara detaylı bir şekilde değinmeden önce genellemesini yaptığımız imza sirküsünün tam olarak ne işe yaradığını açıklayalım.

İmza Sirküsü Nedir

İmza sirküsü ya da imza sirküleri evrakta sahteciliğin önüne geçebilmek için şirketler ve noter arasında hazırlanan bir evraktır. Kurumların Noter imza sirküsü hazırlanması için notere başvuru yaparak 2021 yılı için belirlenen 98 TL’lik İmza sirküsü ücretini yatırması sonrasında, şirketlerin en üst pozisyonunda görev yapan yöneticilerin şirket kapsamındaki görev ve sorumlulukları belirlenerek, imzasının da bulunduğu bir evrak noter tarafından tasdiklenir.

Bu belge söz konusu yöneticilerin sorumlulukları kapsamında şirket adına karar verme ve imza atabilme yetkinliğini ifade eder. Tüm resmi işlemlerde atılan imzalar sonucunda da imza sirküsünü beyan etmek zorundadır.

Kurumlar için durum böyleyken şahıslar için de imzanın kendine ait olduğunu resmi bir şekilde belgelemek için İmza beyannamesi kullanılır. Bu beyanname şahıs şirketlerinin kullanımına da uygun olmakla birlikte, söz konusu imzanın kendi imzası olduğunu noter onaylı belgeyle tastik eder.

İmza Sirküsü Örneği

 İmza sirküsü örneği, noterin elinde hazırdır. Başvurunuz sonucunda taslak sizin bilgileriniz kapsamında sizlere özel düzenlendikten sonra taktim edilir. Evrak düzenlendikten sonra banka, seminer, veli toplantısı, veli imza sirküsü gibi aklınıza gelebilecek bütün resmi ve gayri resmi aktivitede kullanılabilir.

Bunun için dikkat etmeniz gereken en önemli konu hazırlanan sirkünün yetki tanımlamalarıdır. Eğer evrak üzerinde girişimde bulunduğunuz alana dair bir yetkilendirmeniz yoksa bu durumda sizin attığınız imza da resmi olarak geçersiz sayılacaktır.

Örnek olması açısından 1 adet imza sirküsü örneğini sizlere resim olarak paylaştık. Bu belge temsilidir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır

İmza Sirküsü kurumları notere başvurusu sonrasında alınabilmektedir. Kişilerin görev ve sorumlulukları noterden resmi bir şekilde belgelenmesi sonucunda almış olduğu evrakla birlikte sorumlulukları kapsamında imza atma yetkisi bulunmaktadır.

Kredi için imza sirküsü de farklı bir evrağı ifade etmiyor. Alınan evrak üzerinde şirket özelinde kredi çekme yetkisi kişiye tanımlanmışsa bu durumda dilediği şartlarda kredi çekme hakkı bulunmaktadır. İmza sirküsünü noterden çıkartmak istediğinde firmadan aşağıdaki evrakları talep etmektedir.

İmza Sirküsü İçin Gerekli Belgeler

İmza sirküsü alabilmek için gerekli evraklar;

  • İmza sirkülerinde yetki verilecek kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Firmanın vergi levhasının aslı ve fotokopisi
  • Firmanın kayıtlı olduğu bölgenin ticaret sicil gazetesi.

imza beyannamesi için istenen evraklar;

  • Şahsın kimlik aslı ve fotokopisi
  • Şahıstan alınan bir imza
  • Şahıstan imza beyannamesi kapsamında belirlenen resmi ücret tutarı

E-devlet Üzerinden İmza Sirküsü Almak

İmza sirküsü ya da imza beyannemesi noter tarafından düzenlendikten sonra e-devlet üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra tekrar temin edilebilir. Dönem dönem süreç biraz uzasa da ortalama 3 iş günü sonra evrak E- Devlet sisteminde de yansıyacaktır.

Yorum yapın