İsim Değiştirme Dilekçesi | 2022 Örnek Dilekçe

Martım

İsim değiştirme Dilekçesi Örneği

İsim değiştirme talebinin hukuki bir dayanağı bulunmalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonrası kişiler isim değişikliği talep edebilir. Bunun için isim değişikliği dilekçesi ile başvuru yapmak gerekmektedir. Bir diğer önemli konu ise dava açmadan isim değiştirilebilir mi? isim değiştirme davası ne kadar sürede sonuçlanır? Gibi önemli kolunda merak edilmektedir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değiştirme dilekçesi yazılmadan önce bilinmesi gereken birkaç önemli konu vardı.r öncelikli olarak “usul esasa mukaddemdir” ilkesini riayet edilmeli ve sonrasında bazı önemli konular bilinmelidir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Öncesinde Yapılması Gerekenler;

  1. İsim değiştirme davalarında yetkili ve mahkeme isim değiştirme değiştirmek isteyen kişinin ikamet adresinde bulunan Asliye Hukuk mahkemesidir. Yani isim değiştirmek isteyen kişiler kendi ikamet adreslerine en yakınında bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine gitmek durumundadır. Açılacak olan isim değişikliği davasının bu mahkeme üzerinden açılması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı bir mahkeme üzerinden dava açılırsa yetkisizlik veya görevsizlik nedeniyle reddedilecektir.
  • Yazılacak dilekçe de davalı kısımlar Nüfus Müdürlüğü olmalıdır. İsim değişikliği davası Nüfus Müdürlüğü’ne yönelik olacağı için Nüfus Müdürlüğü ibaresi yer almalıdır. Halk arasında davanın genellikle baba ya da anneye karşı açılacağı yönünde bir bilgi olsa da bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ve dilekçede davalı kısmında mutlaka Nüfus Müdürlüğü’nün yer alması gerektiğini söyleyelim.
  • İsim değişikliğinin yapılabilmesi için öncelikli olarak haklı bir nedenin olması gerekmektedir. Yazılı olarak bu nedenlerin olması yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda ispat edilmesi gerekir. Bu delillerin tamamının dilekçe de belirtilmesi farklı yerlerden getirilecek olan belgeler bulunması halinde ise nereden geldiğine dair bilgi verilmesi gerekmektedir.
  • İsim değişikliği talep kısmında değişikliği talep eden kişinin ismini mahkeme kararı doğrultusunda hangi isimle değiştirileceği de belirtilmek zorundadır.
  • Dilekçede belirtilen değişikliğin hangi nedenle değiştirilmesi istendiği de dilekçenin açıklama bölümünde belirtilmek zorundadır.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nereye Verilir?

İsim değiştirme dilekçesi talep eden kişinin ikametinin bulunduğu Yer Adliyesi Hukuk Mahkemesi mahkemeleri tevzi bürosuna teslim edilir. Bu teslim işleminden sonra mahkeme ve dosya numarasını belirlendiği tevzi formu başvuruda bulunan kişiye verilir.

 Bu süreçten sonra mahkeme açılır. Davacının dava dilekçesinde belirttiği adrese tensip ve bu kapsamda ara kararlar ile birlikte duruşma gününe yönelik tebligat gönderilir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği;

GÖLCÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

ADRES :

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim değişikliği talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

İsmim her ne kadar nüfus kaydı sırasında kayıtlara “…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK) olarak geçse de, hayatım boyunca bütün sosyal çevrem tarafından “Buğra” olarak tanındım, kendim de yaşamım boyunca “Timur” ismini kullandım. Nitekim bu hususa ilişkin aşağıda bilgilerini verdiğim tanıkların dinlenmesini talep ediyorum.

Her ne kadar hayatım boyunca “…….”“…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK)adını kullanmış olsam da, resmi kayıtlarda isminin “……..”“…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK)olarak geçiyor olması, iş hayatında ve resmi işlerde bana problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda bu sorunun giderilmesi ve herhangi bir aidiyet hissetmediğim “……..” isminin, hayatım boyunca kullanmış olduğum “…..”“…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK)olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 30.04.2015 tarih, 2014/18248 E. 2015/7152 K. Sayılı ilamında belirtilen “…tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir…”

HUKUKİ NEDENLER : TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, HMK, Yargıtay içtihatları, sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık ( tanık isimleri, TC kimlik numaraları ve adresleri), nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, bilirkişi, yemin, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, davanın kabulü ile birlikte nüfus kayıtlarında “………”“…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK) olarak geçen ismimin “……” “…….”(DAVACI TARAFINDAN DOLDURULACAK) olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

(imza)

Yorum yapın