Tahliye Taahhütnamesi Nedir | Örnekler Nelerdir

Martım

Tahliye Taahhutnamesi Nedir

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre düzenlenen tahliye taahhütnamesi ile kiracı, kiralanan mülkün belirlenen tarihte boşaltılmasını üstlenir. Kira sözleşmesinden bağımsızdır. Kanun belirlenirken öngörmüş olduğu bu hükümlerle hem kiracının hem de kiraya verenin korunması amaçlamıştır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir

Kiracı ile mal sahibi arasında düzenlenen kira mevzuatı vardır. Bu mevzuat kiracıyı korumaya daha eğimlidir. Bu nedenle mal sahipleri kiracılarını belirledikleri tarihte çıkarmak istediklerinde, tahliye işlemleri zorlaşır. Mal sahipleri kiraya verirken ileride bu zorluğu yaşamamak için kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, genellikle kiracılarından bu belgeyi almayı tercih ederler. Peki tahliye taahhütnamesi örneği nasıl yazılır?

Tahliye Taahhütnamesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Tahliye taahhütnamesinin hukuki yönden geçerliliği olabilmesi için yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi varsa ve kiracı buna rağmen süre bittikten sonra mülkü boşaltmamışsa, mülk sahibi taahhüt tarihinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine ihtarname çekerse, kiracıya tahliye davası açabilir ve icra yoluna başvurabilir.

Tahliye taahhütnamesi örneği yazılırken bazı gerekli şartlar vardır. Tahliye taahhütnamesinin genel kuralları arasında yazılı olması gerektiği, belirli bir tarih içermesi gerektiği ve ayrıca kira sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılması gerektiği bulunmaktadır. Taahhütname bu kurallara uymadığı taktirde usule uygun olmayacaktır. İspatı daha kolay olduğu için noter huzurunda verilmesi önerilir fakat böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Genellikle yapılan bir hata olarak da kira sözleşmesi imzalanırken alınan tahliye taahhütnamesinin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ayrıca belirli bir tarih içermeyen tahliye taahhütnamesinin de geçerliliği yoktur.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesi örneği yazılırken gerekli şartlar yerine getirilmezse taahhütname hukuki geçerliliğini yitirmektedir.

  • Bizzat kiracı tarafından verilmiş olmalıdır.
  • Tazılı bir şekilde verilmiş olmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesinin ilk kira sözleşmesinden sonra ya da kiralanan mülke girildikten sonra verilmiş olmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesinde, tahliye tarihini belirli olmalıdır.

Her tahliye taahhütnamesinin farklı maddeleri bulunabilir. Büyük meblağlı kira sözleşmeleri için alınacak olan tahliye sözleşmesinde mutlaka uzman avukatlara danışılması önerilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği Nasıl Yazılır?

Bu belgeyi isterseniz direkt aşağıdan kopyalayabilir, isterseniz de linke tıklayarak word formatında indirebilirsiniz.

Word Formatında Örneği İndir

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN (KİRACI)

ADI SOYADI:

T.C. KİMLİK NO:

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYASI:

T.C. KİMLİK NO:

TAHLİYE EDİLECEK KİRACININ ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ:

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki kiralık menkulu hiçbir şart ve koşula gerek kalmadan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihte ayıpsız, hasarsız ve boş olarak tahliye edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:

TAAHHÜT EDEN:

İMZASI:

Yorum yapın