Kenevir Üretimi Hibe Desteği İçin Gerekli Evraklar

Martım

Kenevir Üretimi Hibe Desteği İçin Gerekli Evraklar

Kenevir üretimi hibe desteği alabilmek için öncelikle devletin belirlediği kenevir üretimi için izin verilen illerde yaşıyor olmak öncelikli bir koşuldur. Kenevir üretiminin yıllardır karmaşık bir konu olduğu düşünüldüğünde, yasaklı veya kısıtlı bit bitki olan kenevir tarımı yapabilmek için devletin bilgisi dışında bir sürecin içerisinde olmak çok risklidir. Kenevir üretimi için hibe desteği bu konuda çekinceleri bulunan ve aynı zamanda geliri yüksek bu bitkinin tarımını yapmak isteyen çiftçilere büyük bir katkı olarak devlet tarafından sağlanmaktadır.

Kenevir Hangi İllerde Ekilebilir?

Kenevir bitkisinin tohumlarının bazı çeşitleri uyuşturucu olarak kullanılabildiği için devlet kontrolünde ekilebilmektedir. Devlet kenevir ekilebilecek bölgeleri ve illeri belirlemiş ve bu alanlar dışında kenevir ekimi yasaklanmıştır. Kenevir hangi illerde ekilebilir bu iller hangi bölgelerde bulunur sorularına cevabı içerdiği etken maddeler itibariyle sakıncalı bir bitki olan kenevir ekimi yapılabilecek iller ise bölgelere sıralayarak verelim;

Karadeniz Bölgesi Kenevir Üretimi Serbest Olan İller: Amasya, Bartın, Çorum, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Tokat illeri ve bu illere bağlı bütün ilçelerde kenevir ekimi devlet kontrolünde olmak koşulu ile serbesttir.

Ege Bölgesi Kenevir Üretimi Serbest Olan İller: İzmir, Uşak, Kütahya illerinde ve bu illerin ilçelerinde kenevir ekimi devlet kontrolü ile serbesttir.

Akdeniz Bölgesi Kenevir Üretimi Serbest Olan İller: Burdur ve Antalya illeri ile bağlı ilçelerinde devlet kontrolünde kenevir ekimi yapılabilir.

İç Anadolu Bölgesi Kenevir Üretimi Serbest Olan İller: Yozgat ve Kayseri illerinin tüm ilçelerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden de Malatya ili ve ilçelerinde devlet kontrolünde olma şartı ile kenevir ekimine müsaade edilmektedir.

Kenevir Üretimi Hibe Desteği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Devlet tarafından üst başlıkta sıraladığımız bölgelerde bulunan kenevir ekimi serbest olan illerde yaşayanlara çeşitli hibe destekleri verilmektedir. Devlet tarafından verilen her destekte olduğu üzere farklı prosedürleri ve şartları olan kenevir hibe desteği için gerekli evraklar nelerdir ele alıp bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin işini kolaylaştırmak isteriz. Aşağıda maddeler halinde kenevir üretimi hibe desteği alabilmek için gerekli belge ve yetkileri sıralayacağız.

  • İlk belge kenevir ekimi serbest olan illerde yaşadığınıza dair ikametgâh belgesi,
  • Kenevir üretimi yapılmak istenen ilin valiliğinden alınması gereken kenevir yetiştiricilik belgesi,
  • Yetiştiricilik belgesi başvurusu için adli sicil kaydı yoktur belgesi veya e devlet barkodlu evrak,
  • Kenevir üretimi yapılacak tarlanın bulunduğu parsellerin keşif raporu belgesi,
  • Kenevir üretimi yapmak isteyen kişiye ait çiftçi kayıt sistemine dair belge,
  • Son olarak da kenevir ekimi ve yetiştiriciliği yapacak kişinin kimlik bilgilerinin teyidi için kimlik fotokopisi.

Bu sayılan evraklar tamamlanıp kenevir üretimi yapılacak il veya ilçe tarım müdürlüğüne teslim edilerek söz konusu müdürlükçe gereken denetim ve kontrollerin tamamlanması ve kenevir üretimi yapılacak yer ver kenevir üretimi yapacak kişinin uygun olması halinde kenevir tarımına başlayabilirsiniz.

Ülkemizde uzun yıllar üretimi kısıtlanan fakat son yıllarda devlet tarafından daha geniş alanlarda kenevir tarımı için bir seferberlik başlatılan kenevir bitkisinin faydaları nelerdir kısaca değinelim. Kenevir bitkisinin tohumu iyi bir lif deposu olup, kenevir yağı da omega olarak oldukça zengindir. Kenevirin sağlımıza faydası da bulunmaktadır. Kenevir başta beyin sağlığı olmak üzere kolesterol ve kalp sorunlarına da iyi gelen bir besindir.

Kenevir üretimi konusunda hangi prosedürlerin olduğunu, adını duyduğumuzda acaba ekmeye kalksak devlet izin verir mi sorularına cevap aradığımız ancak aksine ekimi serbest olan bölgelerde kenevir hibe desteği alabilmenin mümkün olduğunu ve bunun şartlarını paylaşmaya çalıştık.

Yorum yapın