Mazeret Dilekçesi Örneği | Okul İçin

Martım

Updated on:

Mazeret Dilekçesi Örneği

Kişinin herhangi bir nedenle bulunması gerektiği yerde olamayacağı durumlarda mazeret dilekçesi yazılmaktadır. Gerekçeli bir şekilde mazeret dilekçesi yazılmalı, mazeret dilekçesi muhatabı da bunu kabul etmelidir.

Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse duruşmasına katılamayacak olan bir avukat, mazeret dilekçesi ile birlikte muhatabı davanın görüldüğü mahkeme iken, herhangi bir öğrencinin düzenleyeceği mazeret dilekçesinin direkt olarak muhatabı ise okul yönetimi olacaktır. Her dilekte mevcut duruma ilişkin ayrı ayrı özelliklere sahiptir. Bu nedenle mazeret dilekçesi yazarken kurum kuruluş ya da şahıs belirtmek zorunludur.

Mazeret İzni Dilekçesi

Mazeret izinleri yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda özel durumların gerçekleşmesi ile birlikte çalışanlara tanınmış bir haktır. 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 ile düzenleme yapılmıştır. Devlet memurlarına ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesi ile düzenlenmiştir. İşçi ve Memurlara ilişkin mazeret izinlerinde bazı farklılıklar söz konusudur. Özel durumlara göre izin hakkı farklı şekillerde ifade edilebilir.

 • Doğum izni: Memur ya da işçi fark etmeden çalışan kişinin doğum yapmasından hemen önce hem de doğumdan sonra alınan izne doğum izni denmektedir. Her çalışan bireyin doğum izni alma hakkı bulunmaktadır.
 • Süt izni: Kadın memur ya da çalışan kadın işçinin doğum nedeniyle bebeğinin 1 yaşına gelmesine kadar süt izni kullanma hakkı vardır. Kadın çalışanlar bebeklerini 1 yaşın doldurulmasından itibaren bu izni bir daha alamaz.
 • Evlilik izni: Devlet memuru ya da işçinin kendisinin veyahut yakınların evlenmesi durumunda izin alması söz konusudur. Bu izni alabilmesi için devlet memuru olmasına gerek yoktur. Çalışan tüm vatandaşlara sunulan yasal bir haktır.
 • Ölüm izni: Belli derecelerde yakınların hayatını kaybetmesi durumunda ölüm izni alınabilir. Memur ya da işçi fark etmeden her çalışan vatandaş ölüm izni alabilir.
 • Yeni iş arama izni: Yeni iş arama izni memurlara tamamen yasaklanmıştır. Sadece işçilere tanınan bir haktır. Fesih yapan işçi fesih ihbar süresi içerisinde günlük 2 saat olmak üzere iş arama izni alabilir.

Mazeret Dilekçesi Örneği

Kişilerin katılmasının mecburi olduğu iş, faaliyetten müsaade istemesi sonucu mazeret dilekçesi yazılabilir. Dilekçelerin yazılı bir şekilde hazırlanması ve ayrıca somut bir şekilde olayı ifade edilmesi gerekmektedir.

Haklı gerekçe gösterilmeden dilekçelerin kabul edilmemesi muhtemeldir. Bu nedenle mazeret dilekçesi örneği hazırlarken somut kaynaklar göstermek ve deliller göstermek gerekmektedir.

Mazeret Sınavı Dilekçesi Örneği

Vize ya da final sınavlarına haklı nedenlerle katılamayan, daha sonrasında mazeret sınavına katılabilmek için Mazeret Sınavı Dilekçesi yazması gerekir.

 • Okul ve Fakülte Adı,
 • İzahat ve açıklamalar,
 • Öğrenciye ait ad soy ad, e – posta, telefon ve imza,
 • Dersin adı ve kodu,
 • Kaçırılan sınavın tarihi,
 • Öğrencinin mazeretine ilişkin belgeler,
Mazeret Dilekçesi

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukatlar için mazeret dilekçeleri haklı bir nedenden dolayı duruşma ya da hukuki işlemlerine katılamayacakları durumlarda yazılır.

 • İlgili mahkeme adı,
 • Dosya numarası,
 • Davacı adı ve soyadı,
 • Vekili adı ve soyadı,
 • Konu,
 • Açıklamalar,
 • Tarih,
 • Davacı vekili adı ve soyadı

Yorum yapın