Şahıs ve limitet şirketi arasındaki farklar nelerdir

Martım

Updated on:

Şahıs ve Limitet Şirketi Arasındaki Farklar

Şahıs ve limitet şirketi arasındaki farklar nelerdir? Ticaret atılmak, ticaret yaparak hayatınızı idame etmek kadar önemli farklı bir detay vardır –ki o da ticari varlık yapısı. Bu seçim tüm ticari girişiminizi derinden etkileyecektir. Bu nedenle de detaylara iyi ce vakıf olup kendinize en uygun seçimi yapmanız gerekmemektedir.

Eğer bir iş hukuku avukatı ya da vergi denetmeni değilseniz, eminiz ki bu seçim kafanızı oldukça karıştıracaktır. Ticari kimlik seçiminiz ödeyeceğiniz vergiden, hakkınızda açılacak davaya kadar hemen her konuda farklılık göstereceğinden ikisinin de olumlu/olumsuz yanlarını tam olarak incelemeleri ve projenizin girişimini ondan sonra gerçekleştirmelisiniz.

Limitet şirketi ne demektir

Limited şirketi kısa LTD ismiyle adlandırılır. Dünya genelinde en yaygın şekilde kullanılan popüler şirket tiplerinin başında yer almaktadır. Ülkemiz de belirli bir sermaye ye ulaşan şirketler de LTD şirketini tercih etmektedirler. Orta ya da küçük işletme sahiplerinin LTD şirketini tercih etmesindeki en önemli avantaj hiç şüphe yok ki şirkete sağlamış olduğu vergilendirme faydası. Ayrıca bağlı ortaklar, şirkete karşı sınırsız bir şekilde değil, belirli sınırlar kapsamında sorumlu tutulmuşlardır. LTD’nin bu avantajlarından faydalanıp, kuruluşa geçebilmek için bazı yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz,

  • LTD için en az 1 en çok da 50 tane tüzel ya da gerçek kişinin katılımı gerekmektedir.
  • Şirketinizin göstermesi gereken minimum sermaye tutarı 10.000 TL olmak zorundadır.
  • LTD şirketinin ortakları arasında yer alan her bir bireyin sahip olduğu hisse oranı net bir şekilde belirtilmesi gerekir.
  • LTD şirketinde yer alan ortaklar ticari itibarlarını dışında emeklerini sermaye şeklinde gösterip faaliyetlerini yürütemezler.
  • LTD şirketi kuruluşların tahvil çıkartma ya da hisse senedir yetkileri bulunmamaktadır. Hisse senedi veya tahvil çıkarma yetkisi yoktur.
  • LTD şirketi kuruluşun mevcut şirket borçlarından yükümlü değillerdir. Mal varlığı üst düzey olan birisi, şirketin tüm borçlarını üstlenmek zorunda kalamaz.

Şahıs şirketi ne demektir

Şahıs şirketi, şirketin mensubu olan ortakların yükümlüsü olduğu sorumlulukların her hangi bir sınırı bulunmayan ve tüzel kişiliğe sahip olarak da kurulabilen en ucuz ve basit şirket tipleri arasındaki yerini almaktadır.

Eğer bireysel başvuru yaparak, ortak bulunmayacak şekilde şirket faaliyetlerini gerçekleşiyorsanız “Mal sahibi” olarak adlandırılırsınız. Örneklendirecek olursak, nakliye firması açtınız ve büyük bir yük aracıyla hizmet veriyorsanız.  Şirketinize her hangi bir ortak almadınız, bu durumda kurduğunuz şahıs şirketinin tek yöneticisi ve mal sahibi de siz olacaksınız.

Şahıs şirketinin ismini kendi adınızı koyabileceğiniz gibi, işletmenizde kullanmak istediğiniz her hangi bir ismi tescilleyerek de faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şirketin gerek kuruluş aşamasında, gerekse faaliyetler aşamasında kolay bir şekilde kurulabilmesinin dışında şirket prosedürlerinin oldukça az olması şahıs şirketini popüler konuma getirmektedir.

Bu yalın yapısının sağladığı avantajlar dışında bazı dez avantajları da bulunur. Örneğin, şahıs şirketinin sahibi borçların tamamından tek başına sorumlu olur. Bu durum da şirket sahibinin işlerinin kötü gitmesi, borçlarını ödeyememesi durumunda alacaklı davalarının şahsına özel olarak da açılabileceği anlamını taşır.

Şahıs ve Limitet Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir

Şahıs ve limitet şirketi arasındaki farkları bilmeniz farklı türlere ayrılmış avantajları da beraberinde getirir. Bu avantajları belirli kategoriler halinde şu şekilde sıralayabiliriz,

  • Başlangıç masrafları ve kuruluş sürecindeki farklılıklar
  • Kişisel Sorumluluk
  • Şirket prestiji
  • Yönetim Yapısı
  • Vergi sistemi
  • Yönetim şekli
  • Kapatma süreci

Şimdi de bu ana hatları ayrı ayrı detaylandıralım,

Başlangıç masrafları ve kuruluş sürecindeki farklılıklar

Başlangıç masrafları ve kuruluş sürecindeki farklılıklar arasındaki en önemli etken süreç. Şahıs şirketini çok kısa sürede kurabilirken LTD için süreç kısmen daha uzundur. Arada çok büyük farklılıklardan da söz edemeyiz. Şahıs şirketini 1, Limitet şirketini de 3 iş gününde kurabilirsiniz.

LTD şirketi kurabilmek için 10.00 TL sermaye göstermenizin dışında, kuruluş için de ortalama 5000 TL masrafı gözden çıkartmanız gerekmektedir. Oysa şahıs şirketini yaklaşık 1500 TL  gibi düşük bir rakama kurabilirsiniz.

Kişisel Sorumlulukların değişimi

Kişisel Sorumlulukların değişimi LTD şirketinin en önemli avantajları arasında yer alır. Çünkü, şahıs şirketi kurucuları şirketten tüm varlığı ile bütünüyle sorumluyken LTD Şirketin durum değişkenlik gösterir. Örnek verecek olduğumuzda,

Şirketten alacağı bulunan bir kişi, şahış şirketinde bireysel olarak şirket sahibinden alacaklarını tahsil edebilirken, LTD şirketinde bu mümkün olmamaktadır. Çünkü LTD şirketi tüzel bir yapıdadır. Şirketin bir hissedarı konumundaki bulunan kişi şirketin alacaklarını ödememesi ya da tamamen iflas etmesi durumunda şirketin borçlarının tamamından değil, yalnızca yüzdesel hissedesinden sorumlu tutulur.

Yani, şirketin 100.000 TL borcu var ve şahıs şirketinde %!0 ‘luk bir hisseniz varsa, siz yalnızca 10.000 TL gibi bir rakamdan sorumlu tutulursunuz. Fakat şahıs şirketinde borcun tamamı sizlere aittir.

Şirket prestiji

Şirketiniz prestiji açısından limitet şirketi unvanı ile kurulmuşsa, şirkette yer alan hissedarların imajlarını ve mesleki statülerini her zaman yükseltecektir. Bu durum iş yapacağınız şirketler arasında da olumlu bir irtifa bırakır. Bu durum onların gözünde “Kurumsal şirket” algısı yaratacağı ve daha profesyonel bir hizmet sunacağınıza düşünmelerine neden olacağı için, sizi tercih etme oranlarını arttıracaktır.

Şahıs şirketlerinde bu durum biraz daha olumsuz seyredebiliyor. İş alabilme ihtimalinizden, bankaların sizleri değerlendirip kredi verme ihtimalini düşürmesine kadar hemen her alanda olumsuz etkilerinden söz edebiliriz.

Yönetim Yapısı

Yönetim Yapısı şahıs şirketinde tek düze olduğu için daha yalın ve kolayken, Limitet şirketlerinde daha karmaşık ve zor bir yapıda yürütülür. Şirkete girdi olarak gösterilen her para, muhasebe sel anlamda doğru kalem üzerinde belirtilmelidir.

Şirket için toplantılarınızı resmi tutanaklar eşliğinde yapmak zorundasınız. Ayrıca bu toplantıda almış olduğunuz tüm kararlar, tutanak şeklinde kayıt altına alınarak bütün hissedarlara tebliğ edilmek zorundadır.

Şirket hissedarlarında bir artış ya da azalma olduğunda, yani her hangi bir ortak alınır ya da ortakların birisi saf dışı bırakırsa noterde bu durumu onaylatmalı ve ticari sicil gazetesinde yayınlatmanız gerekli. Bu da sizlere artı bir maliyet olarak yansır. Fakat şahıs şirketiyseniz bir dilekçe yazarak, ücretsiz bir şekilde durumu neticelendirebilirsiniz.

Fakat şirketi komple devretmek isterseniz prosedür uzuyor. Bu yüzden şirket kurulum maliyeti düşük ve kolay olduğu için kapatılıp, satışı yapılan kişi tarafından yeniden açılıyor.

Vergilendirme sistemi

Vergilendirme sistemi, iki şirket arasında kişisel hakların korunmasıyla birlikte LTD’nin tercih edilmesine neden olan en önemli maddelerden birisidir. Çünkü kurumlandırma vergi oranları, şirket türlerine göre farklılık gösteriyor. Limitet şirketinden alınan kurum vergisi, tüm gelirin %25 oranındayken, şahıs vergisi gelirlerine göre %40 oranına kadar değişken oranlarda vergi ödemektedirler.

Bu aradaki devasa fark, şirkete kalacağı için gelire göre seçim büyük önem arz etmektedir.

Kapatma İşlemleri

Her ne kadar büyük ticari kazançlar beklentisiyle girişimde bulunup, şirket açsak da bazen ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bu durumda da zararın neresinden dönsek kar misali, kurmuş olduğumuz şirketi kapatmak zorunda kalıyoruz.

Şahıs şirketini kapatmak oldukça kolaydır. Bir dilekçe yazarak şirketinizi 1 günde kapatabilirsiniz. Fakat limitet şirketinde birçok prosedürle uğraşıp, başvurunuzdan en az 1 sene süre geçtikten sonra şirketinizi kapatabiliyorsunuz.

.Bu nedenle de Şahıs şirketi ve limitet şirketi arasındaki farkları detaylıca analiz edip, avantajınızın olacağı şirket türü üzerinde kurum işlemlerinizi gerçekleştirerek ticari faaliyetlerinizi gerçekleştirin.

Yorum yapın